ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเปโซโดมินิกัน (DOP)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เปโซโดมินิกัน (DOP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 67,877 บาท 36,141.28 113.88 %
4,452.72 กรัม 2,370.85
138,495 ออนซ์ 73,741.77
4,452,723 กิโล 2,370,853.02