ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์อียิปต์ (EGP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์อียิปต์ (EGP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
29/02/2567 30,955 บาท 67.40 0.22 %
2,030.65 กรัม 4.42
63,160 ออนซ์ 137.53
2,030,646 กิโล 4,421.62