ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์อียิปต์ (EGP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์อียิปต์ (EGP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/256516,673บาท-228.57-1.35 %
1,093.77กรัม-14.99
34,020ออนซ์-466.37
1,093,766กิโล-14,994.11