ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์อียิปต์ (EGP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์อียิปต์ (EGP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/02/256413,623บาท-574.97-4.05 %
893.66กรัม-37.72
27,796ออนซ์-1,173.15
893,663กิโล-37,717.59