ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์อียิปต์ (EGP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์อียิปต์ (EGP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 29,935 บาท 2,782.33 10.25 %
1,963.72 กรัม 182.52
61,079 ออนซ์ 5,677.00
1,963,720 กิโล 182,519.86