ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ปอนด์อียิปต์ (EGP)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ปอนด์อียิปต์ (EGP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 21,355 บาท 7,025.04 49.02 %
1,400.88 กรัม 460.84
43,572 ออนซ์ 14,333.73
1,400,880 กิโล 460,839.98