ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ปอนด์อียิปต์ (EGP)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ปอนด์อียิปต์ (EGP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256413,696บาท2,133.0418.45 %
898.48กรัม139.93
27,946ออนซ์4,352.20
898,476กิโล139,926.59