ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยปอนด์อียิปต์ (EGP)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ปอนด์อียิปต์ (EGP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256413,696บาท3,445.9133.62 %
898.48กรัม226.05
27,946ออนซ์7,030.95
898,476กิโล226,050.14