ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยปอนด์อียิปต์ (EGP)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ปอนด์อียิปต์ (EGP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 21,355 บาท 10,473.99 96.26 %
1,400.88 กรัม 687.09
43,572 ออนซ์ 21,370.87
1,400,880 กิโล 687,089.47