ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
03/02/2566 759.12 บาท 43.61 6.10 %
49.798 กรัม 2.86
1,548.89 ออนซ์ 88.99
49,798 กิโล 2,861.10