ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยฟอรินต์ฮังการี (HUF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ฟอรินต์ฮังการี (HUF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564279,994บาท110,563.7665.26 %
18,368กรัม7,252.94
571,294ออนซ์225,591.54
18,367,515กิโล7,252,936.39