ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โครนาไอซ์แลนด์ (ISK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โครนาไอซ์แลนด์ (ISK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/2564107,634บาท-8,838.98-7.59 %
7,060.77กรัม-579.83
219,615ออนซ์-18,034.83
7,060,772กิโล-579,833.30