ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย โครนาไอซ์แลนด์ (ISK)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย โครนาไอซ์แลนด์ (ISK)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 158,489 บาท 21,122.98 15.38 %
10,397 กรัม 1,385.66
323,378 ออนซ์ 43,098.80
10,396,842 กิโล 1,385,658.50