ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย โครนาไอซ์แลนด์ (ISK)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย โครนาไอซ์แลนด์ (ISK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/2565118,439บาท-2,649.66-2.19 %
7,769.55กรัม-173.82
241,660ออนซ์-5,406.31
7,769,550กิโล-173,816.87