ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย โครนาไอซ์แลนด์ (ISK)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย โครนาไอซ์แลนด์ (ISK)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 158,489 บาท 41,938.59 35.98 %
10,397 กรัม 2,751.15
323,378 ออนซ์ 85,570.46
10,396,842 กิโล 2,751,154.14