ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 1,249,554 บาท -45,684.30 -3.53 %
81,970 กรัม -2,996.87
2,549,558 ออนซ์ -93,213.10
81,970,196 กิโล -2,996,870.72