ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
05/08/2565 UTC 21:10 UTC 05/08/2565 21:10 UTC 1,134,154 บาท -8,915.05 -0.78 % 1,127,338 1,147,095
74,400 กรัม -584.82 73,953 75,249
2,314,099 ออนซ์ -18,190.04 2,300,193 2,340,503
74,399,997 กิโล -584,823.48 73,952,917 75,248,922