ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
30/10/2563 UTC21:08 UTC30/10/2563 21:08 UTC1,046,699บาท11,816.751.14 %1,034,3751,049,272
68,663กรัม775.1767,85568,832
2,135,658ออนซ์24,110.602,110,5122,140,909
68,662,989กิโล775,173.8367,854,53768,831,818