ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
21/03/2566 UTC 20:10 UTC 21/03/2566 20:10 UTC 1,239,918 บาท -23,362.29 -1.85 % 1,237,780 1,272,757
81,338 กรัม -1,532.56 81,198 83,492
2,529,898 ออนซ์ -47,667.83 2,525,534 2,596,902
81,338,115 กิโล -1,532,556.37 81,197,818 83,492,352