ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
04/03/2564 UTC09:00 UTC04/03/2564 09:00 UTC944,194บาท-5,266.10-0.55 %944,194949,691
61,939กรัม-345.4561,93962,299
1,926,509ออนซ์-10,744.821,926,5091,937,727
61,938,714กิโล-345,453.8461,938,71462,299,359