ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 1,249,554 บาท 78,793.43 6.73 %
81,970 กรัม 5,168.82
2,549,558 ออนซ์ 160,768.15
81,970,196 กิโล 5,168,815.89