ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์คูเวต (KWD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์คูเวต (KWD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/2564257.35บาท-16.57-6.05 %
16.882กรัม-1.09
525.09ออนซ์-33.80
16,882กิโล-1,086.76