ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดีนาร์คูเวต (KWD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดีนาร์คูเวต (KWD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/2563271.35บาท111.8670.14 %
17.800กรัม7.34
553.65ออนซ์228.24
17,800กิโล7,338.11