ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดีนาร์คูเวต (KWD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดีนาร์คูเวต (KWD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
12/04/2564256.21บาท72.6539.58 %
16.807กรัม4.77
522.77ออนซ์148.24
16,807กิโล4,765.93