ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
20/03/2566 14,556,689 บาท 824,691.14 6.01 %
954,913 กรัม 54,099.39
29,701,104 ออนซ์ 1,682,679.19
954,912,655 กิโล 54,099,392.22