ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 107,333,691 บาท 3,204,412.66 3.13 %
7,041,045 กรัม 210,208.13
219,000,983 ออนซ์ 6,538,203.55
7,041,045,092 กิโล 210,208,125.33