ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/25641,341,893บาท-28,849.64-2.10 %
88,028กรัม-1,892.52
2,737,965ออนซ์-58,864.08
88,027,619กิโล-1,892,524.27