ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/08/2565 1,315,462 บาท 42,561.87 3.39 %
86,294 กรัม 2,792.04
2,684,035 ออนซ์ 86,842.17
86,293,724 กิโล 2,792,040.76