ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
23/10/25631,409,066บาท29,399.172.13 %
92,434กรัม1,928.57
2,875,023ออนซ์59,985.33
92,434,133กิโล1,928,573.09