ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/25641,346,134บาท-41,952.59-3.02 %
88,306กรัม-2,752.07
2,746,618ออนซ์-85,599.02
88,305,807กิโล-2,752,072.24