ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
27/10/25641,342,339บาท57,703.764.49 %
88,057กรัม3,785.34
2,738,876ออนซ์117,737.30
88,056,897กิโล3,785,342.18