ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 4,036.48 บาท 2,786.70 222.97 %
264.79 กรัม 182.81
8,235.93 ออนซ์ 5,685.91
264,791 กิโล 182,806.22