ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/25643,977.67บาท2,957.04289.73 %
260.93กรัม193.98
8,115.94ออนซ์6,033.47
260,933กิโล193,980.41