ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 5,584.47 บาท 1,241.86 28.60 %
366.34 กรัม 81.47
11,394 ออนซ์ 2,533.86
366,339 กิโล 81,465.40