ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย กวารานีปารากวัย (PYG)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย กวารานีปารากวัย (PYG)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25645,441,803บาท-731,515.00-11.85 %
356,980กรัม-47,987.08
11,103,319ออนซ์-1,492,564.93
356,980,005กิโล-47,987,076.92