ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดีนาร์เซอร์เบีย (RSD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 124,345 บาท 24,890.44 25.03 %
8,156.99 กรัม 1,632.80
253,711 ออนซ์ 50,785.83
8,156,992 กิโล 1,632,802.41