ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเบิลรัสเซีย (RUB)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูเบิลรัสเซีย (RUB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/256463,555บาท-4,920.93-7.19 %
4,169.18กรัม-322.81
129,676ออนซ์-10,040.53
4,169,182กิโล-322,810.66