ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเบิลรัสเซีย (RUB)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูเบิลรัสเซีย (RUB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
14/10/256462,873บาท-617.59-0.99 %
4,124.44กรัม-40.51
128,284ออนซ์-1,260.12
4,124,437กิโล-40,513.93