ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเบิลรัสเซีย (RUB)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูเบิลรัสเซีย (RUB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/256550,362บาท-7,120.41-12.39 %
3,303.72กรัม-467.10
102,757ออนซ์-14,528.31
3,303,722กิโล-467,095.97