ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยรูเบิลรัสเซีย (RUB)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย รูเบิลรัสเซีย (RUB)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/256550,362บาท14,825.0941.72 %
3,303.72กรัม972.52
102,757ออนซ์30,248.75
3,303,722กิโล972,519.91