ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ชิลลิงยูกันดา (UGX)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ชิลลิงยูกันดา (UGX)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25643,102,833บาท-161,247.84-4.94 %
203,545กรัม-10,577.79
6,330,944ออนซ์-329,006.06
203,544,572กิโล-10,577,790.41