ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยชิลลิงยูกันดา (UGX)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ชิลลิงยูกันดา (UGX)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25643,102,833บาท1,027,944.2849.54 %
203,545กรัม67,432.71
6,330,944ออนซ์2,097,391.83
203,544,572กิโล67,432,713.28