ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25649,381,642บาท165,489.411.80 %
615,432กรัม10,856.04
19,142,068ออนซ์337,660.46
615,431,761กิโล10,856,036.03