ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25649,381,642บาท2,572,099.9937.77 %
615,432กรัม168,728.68
19,142,068ออนซ์5,248,048.56
615,431,761กิโล168,728,679.36