ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังในหน่วย ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) เดือน มีนาคม 2564

ราคา ทอง (99.99%) ย้อนหลังในหน่วย ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) เดือน มีนาคม 2564

 ทอง ราคา/บาททอง ราคา/กรัม
01/03/25643,104.92203.68
02/03/25643,130.56205.36
03/03/25643,081.37202.14
04/03/25643,057.72200.59
05/03/25643,063.56200.97
08/03/25643,029.32198.72
09/03/25643,088.63202.61
10/03/25643,107.71203.86
11/03/25643,100.52203.39
12/03/25643,109.05203.95
15/03/25643,118.31204.56
16/03/25643,117.95204.54
17/03/25643,140.62206.02
18/03/25643,127.10205.14
19/03/25643,142.82206.17
22/03/25643,130.15205.34
23/03/25643,109.61203.99
24/03/25643,120.98204.74
25/03/25643,109.49203.98
26/03/25643,120.72204.72
29/03/25643,081.74202.16
30/03/25643,033.76199.01
31/03/25643,073.36201.61