ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/256480,144บาท3,322.184.32 %
5,257.42กรัม217.93
163,524ออนซ์6,778.49
5,257,415กิโล217,933.42