ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเปโซอาร์เจนตินา (ARS)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เปโซอาร์เจนตินา (ARS)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/256480,144บาท71,632.09841.55 %
5,257.42กรัม4,699.04
163,524ออนซ์146,156.34
5,257,415กิโล4,699,035.36