ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25641,162.75บาท-2.87-0.25 %
76.276กรัม-0.19
2,372.45ออนซ์-5.87
76,276กิโล-188.58