ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 1,298.94 บาท 102.54 8.57 %
85.210 กรัม 6.73
2,650.33 ออนซ์ 209.22
85,210 กิโล 6,726.60