ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25641,162.75บาท159.9715.95 %
76.276กรัม10.49
2,372.45ออนซ์326.40
76,276กิโล10,493.93