ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/256510,900บาท-348.01-3.09 %
715.04กรัม-22.83
22,240ออนซ์-710.06
715,042กิโล-22,829.00