ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
28/10/256310,518บาท-280.38-2.60 %
689.96กรัม-18.39
21,460ออนซ์-572.09
689,963กิโล-18,393.09