ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25649,365.60บาท-561.35-5.65 %
614.38กรัม-36.82
19,109ออนซ์-1,145.36
614,379กิโล-36,824.23