ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25649,642.21บาท-237.80-2.41 %
632.52กรัม-15.60
19,674ออนซ์-485.20
632,525กิโล-15,599.66