ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 11,201 บาท 309.87 2.85 %
734.76 กรัม 20.33
22,854 ออนซ์ 632.25
734,759 กิโล 20,327.19