ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
07/12/2566 13,508 บาท 476.96 3.66 %
886.15 กรัม 31.29
27,562 ออนซ์ 973.17
886,150 กิโล 31,288.18