ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์สวิส (CHF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์สวิส (CHF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/2564804.59บาท-2.01-0.25 %
52.781กรัม-0.13
1,641.66ออนซ์-4.10
52,781กิโล-131.84