ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์สวิส (CHF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์สวิส (CHF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/2563838.11บาท-13.89-1.62 %
54.980กรัม-0.91
1,710.06ออนซ์-28.33
54,980กิโล-910.89