ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์สวิส (CHF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์สวิส (CHF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/2564802.43บาท-2.35-0.29 %
52.639กรัม-0.15
1,637.26ออนซ์-4.79
52,639กิโล-153.86