ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ฟรังก์สวิส (CHF)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ฟรังก์สวิส (CHF)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
04/03/2564 UTC08:50 UTC04/03/2564 08:50 UTC776.07บาท4.420.57 %769.84776.07
50.910กรัม0.2950.50150.910
1,583.47ออนซ์9.021,570.771,583.47
50,910กิโล290.1350,50150,910