ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กูร์ดเฮติ (HTG)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กูร์ดเฮติ (HTG)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/2565101,893บาท-14.30-0.01 %
6,684.15กรัม-0.94
207,900ออนซ์-29.17
6,684,152กิโล-937.86