ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กูร์ดเฮติ (HTG)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กูร์ดเฮติ (HTG)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/256485,316บาท5,662.347.11 %
5,596.70กรัม371.45
174,077ออนซ์11,553.29
5,596,702กิโล371,446.82