ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กูร์ดเฮติ (HTG)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กูร์ดเฮติ (HTG)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
23/10/256358,415บาท-37,963.80-39.39 %
3,832.02กรัม-2,490.41
119,189ออนซ์-77,460.39
3,832,021กิโล-2,490,409.26