ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กูร์ดเฮติ (HTG)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กูร์ดเฮติ (HTG)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 150,710 บาท 18,234.99 13.76 %
9,886.51 กรัม 1,196.21
307,505 ออนซ์ 37,206.21
9,886,510 กิโล 1,196,207.46