ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กูร์ดเฮติ (HTG)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กูร์ดเฮติ (HTG)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
14/10/256487,125บาท2,465.542.94 %
5,715.39กรัม161.74
177,769ออนซ์5,030.62
5,715,393กิโล161,738.13