ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยกูร์ดเฮติ (HTG)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย กูร์ดเฮติ (HTG)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/256483,513บาท41,431.8698.46 %
5,478.42กรัม2,717.91
170,398ออนซ์84,536.54
5,478,422กิโล2,717,912.88