ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/04/2567 504,641 บาท 63,500.31 14.39 %
33,104 กรัม 4,165.59
1,029,656 ออนซ์ 129,564.44
33,104,221 กิโล 4,165,593.37