ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/2564373,180บาท-3,875.92-1.03 %
24,480กรัม-254.26
761,426ออนซ์-7,908.34
24,480,429กิโล-254,259.03