ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 408,728 บาท 9,362.95 2.34 %
26,812 กรัม 614.21
833,959 ออนซ์ 19,103.92
26,812,409 กิโล 614,205.36