ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเทงเจคาซัคสถาน (KZT)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/04/2567 504,641 บาท 268,335.94 113.56 %
33,104 กรัม 17,602.72
1,029,656 ออนซ์ 547,505.94
33,104,221 กิโล 17,602,724.74