ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเทงเจคาซัคสถาน (KZT)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 408,728 บาท 204,033.57 99.68 %
26,812 กรัม 13,384.52
833,959 ออนซ์ 416,305.00
26,812,409 กิโล 13,384,516.56