ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเทงเจคาซัคสถาน (KZT)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/2564373,180บาท170,994.1484.57 %
24,480กรัม11,217.14
761,426ออนซ์348,892.18
24,480,429กิโล11,217,143.92