ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเทงเจคาซัคสถาน (KZT)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
27/01/2565382,654บาท190,098.0099.23 %
25,102กรัม12,470.35
780,758ออนซ์387,871.21
25,101,939กิโล12,470,349.00