ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/2564173,666บาท64,384.0158.92 %
11,392กรัม4,223.56
354,343ออนซ์131,367.52
11,392,400กิโล4,223,563.83