ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 281,690 บาท 97,892.49 53.26 %
18,479 กรัม 6,421.71
574,752 ออนซ์ 199,737.38
18,478,721 กิโล 6,421,705.97