ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยรูปีศรีลังกา (LKR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/2564173,666บาท85,740.7597.52 %
11,392กรัม5,624.56
354,343ออนซ์174,943.29
11,392,400กิโล5,624,557.30