ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ริงกิตมาเลเซีย (MYR)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ริงกิตมาเลเซีย (MYR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/01/25653,783.72บาท84.982.30 %
248.21กรัม5.57
7,720.22ออนซ์173.39
248,211กิโล5,574.57