ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์นามิเบีย (NAD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ดอลลาร์นามิเบีย (NAD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 18,485 บาท 4,514.44 32.31 %
1,212.63 กรัม 296.15
37,717 ออนซ์ 9,211.15
1,212,628 กิโล 296,145.32