ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 114,702 บาท 7,044.02 6.54 %
7,524.43 กรัม 462.08
234,036 ออนซ์ 14,372.44
7,524,425 กิโล 462,084.71