ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564104,587บาท836.430.81 %
6,860.86กรัม54.87
213,397ออนซ์1,706.62
6,860,862กิโล54,869.21