ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยรูปีเนปาล (NPR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย รูปีเนปาล (NPR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/2565112,450บาท48,431.8175.65 %
7,376.68กรัม3,177.11
229,440ออนซ์98,819.05
7,376,675กิโล3,177,106.27