ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย เรียลโอมาน (OMR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/2565349.69บาท-19.46-5.27 %
22.940กรัม-1.28
713.50ออนซ์-39.71
22,940กิโล-1,276.55