ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย มานัตเติร์กเมนิสถาน (TMT)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย มานัตเติร์กเมนิสถาน (TMT)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
03/02/2566 3,209.94 บาท 198.10 6.58 %
210.57 กรัม 13.00
6,549.48 ออนซ์ 404.19
210,571 กิโล 12,995.14