ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยมานัตเติร์กเมนิสถาน (TMT)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย มานัตเติร์กเมนิสถาน (TMT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25643,043.93บาท1,033.9951.44 %
199.68กรัม67.83
6,210.75ออนซ์2,109.73
199,680กิโล67,829.31