ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยมานัตเติร์กเมนิสถาน (TMT)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย มานัตเติร์กเมนิสถาน (TMT)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 3,011.84 บาท 872.51 40.78 %
197.58 กรัม 57.24
6,145.29 ออนซ์ 1,780.24
197,576 กิโล 57,236.01