ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/256423,040บาท-589.32-2.49 %
1,511.41กรัม-38.66
47,010ออนซ์-1,202.43
1,511,407กิโล-38,659.10