ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ฮริฟเนียยูเครน (UAH)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
19/06/2567 UTC 13:30 UTC 19/06/2567 13:30 UTC 46,295 บาท -47.27 -0.10 % 46,189 46,384
3,036.91 กรัม -3.10 3,029.95 3,042.77
94,458 ออนซ์ -96.45 94,242 94,641
3,036,906 กิโล -3,100.84 3,029,946 3,042,771