ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564869.69บาท-19.35-2.18 %
57.051กรัม-1.27
1,774.50ออนซ์-39.47
57,051กิโล-1,269.15