ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564869.69บาท152.2421.22 %
57.051กรัม9.99
1,774.50ออนซ์310.62
57,051กิโล9,986.66