ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์สหรัฐ (USD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564869.69บาท295.4651.45 %
57.051กรัม19.38
1,774.50ออนซ์602.84
57,051กิโล19,381.76